Aanmelden


Procedure
Criteria vermelding
Anonieme vermelding
Kosten
Verwijdering, vervanging
Privacy, aansprakelijkheid
Procedure
De aanmeldingsprocedure voor een vermelding op de website is als volgt:
1 U stuurt een e-mail aan Find your Funding en vermeldt daarin:
 
uw naam en instelling of organisatie (indien van toepassing);
uw e-mailadres en telefoonnummer;
een korte aanduiding van het project dat wilt vermelden of van uw aanbod of idee.
 
2 De redactie bekijkt of uw vermelding past binnen de criteria en neemt contact met u op per e-mail of telefoon. Daarbij krijgt u aanwijzingen voor de indeling van de tekst van uw vermelding. (In principe is dit simpel: ca. een A-4tje in Word en enkele foto's.)
3 U stuurt per e-mail de tekst voor uw vermelding naar de redactie.
4 De redactie verwerkt uw vermelding op de website.
5 U krijgt bericht dat u uw vermelding kunt controleren op een proefpagina.
6 Na accordering van uw kant komt uw vermelding online.
Criteria vermelding
Criteria die de redactie hanteert voor vermelding, zijn:
Voor organisaties: Lid brancheorganisatie, houder keurmerk, anderszins aantoonbare professionaliteit.
Voor particulieren: Te goeder naam en faam bekend staand.
Bedrag: Het gevraagde/geboden bedrag is groter dan € 5.000.
Naamsvermelding: Vermeldingen bevatten in principe de naam van de afzender. Bij een aanbod is in overleg een anonieme vermelding mogelijk. (Zie hierna.)
Volledigheid: De vermelding voldoet in redelijkheid aan het stramien voor de vermeldingen op de website.
De redactie behoudt zich het recht voor vermeldingen te weigeren.
Anonieme vermelding
Anonieme vermelding van een aanbod zonder naam maar met een neutrale omschrijving om wat het gaat, is mogelijk in overleg met de redactie. Wie het aanbod op de site ziet en (serieus) is geïnteresseerd, moet daarover eerst contact opnemen met de redactie. Deze noemt de naam van de aanbieder niet maar geeft alleen de gegevens van de geïnteresseerde door de aanbieder. De laatste beslist dan zélf of hij/zij contact opneemt met de geïnteresseerde.
Kosten
(Onder genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.)
Eenmalige vermelding
Een eenmalige vermelding kost € 135,-. Hiervoor krijgt men verwerking van de vermelding, contacten over en weer en plaatsing gedurende zes maanden. Verlenging van deze termijn is mogelijk voor telkens drie maanden en een bedrag van € 40,-.
Meer vermeldingen van dezelfde afzender die gelijktijdig worden aangemeld (maximaal drie) kosten € 60,- per extra vermelding.
Abonnement
Een abonnement voor vermeldingen op de site kost € 300,- per jaar. Hiervoor krijgt men in de loop van het jaar een gewenst aantal vermeldingen en plaatsen voor een gewenste periode, inclusief verwerking en contacten. Wel geldt een maximum van drie vermeldingen tegelijkertijd.
Extra kosten
Eventueel gewenste hulp van de redactie bij het opstellen van een vermelding wordt extra in rekening gebracht. Hierover is eerst overleg.
Betaling
Op het moment dat uw vermelding online is, ontvangt u per e-mail een factuur in pdf-formaat.
Verwijdering, vervanging
Een maand vóór de afloop van een vermeldingstermijn zendt de redactie daarover een bericht. Zonder tegenbericht wordt een vermelding na afloop van de termijn verwijderd. Tussentijdse verwijdering van de vermelding is op verzoek altijd mogelijk.
Vervanging van bestaande vermeldingen geschiedt in overleg. Uiterlijk een maand vóór afloop van een abonnement neemt de redactie contact op over eventuele verlenging daarvan.
Privacy, aansprakelijkheid
De redactie en het uitvoerende bureau gebruiken namen, adressen en andere gegevens van opdrachtgevers slechts in hun belang en dat van de website. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Het doel van de website is partijen met elkaar in contact te brengen. Er is geen bemoeienis met daadwerkelijke contacten, overleg en overeenkomsten die daaruit voortvloeien. De redactie en het organiserende bureau aanvaarden daarvoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid, ook niet indien de vermelding niet leidt tot contact(en).
Evenmin aanvaarden de redactie en het uitvoerende bureau enige aansprakelijkheid voor de inhoud van de vermelding zelf zoals die na goedkeuring door de opdrachtgever op de website wordt geplaatst.