Actueel

Hieronder vindt u een selectie van actualiteiten en commentaren in de media over geven – én krijgen – voor kunst en cultuur.
Klik hier voor informatie voor de pers.
 
Saskia Stuiveling geeft aftrap voor Find your Funding
Saskia J. Stuiveling, President van de Algemene Rekenkamer en warm pleitbezorger van kunst en cultuur, toont de kers die ze even later op een taart zal plaatsen. Hiermee gaf zij eind maart jl. de officiële aftrap voor Find your Funding. Bekijk het filmpje (2,5 min.) dat hieraan vooraf ging en de achtergrond van de website in beeld brengt, direct vanaf de website of via You Tube.

De introductie van Find your Funding trok de aandacht van de landelijke media. Via het ANP verscheen een bericht op talrijke nieuwssites. Kijk wat onder andere Trouw schreef ››

Lees meer over de introductie in de nieuwsbrief van maart jl. ››
 
Warren Buffet geeft internet-les over efficiënt geven...
Mega-filantroop Warren Buffet geeft tegenwoodig via internet les over efficiënt geven. Dan moet je toch in elk geval weten waar concrete behoeften zijn..! En dat wil Find your Funding in Nederland juist bewerkstelligen. Lees het bericht in de NRC, juli 2013. ››
 
Renée Steenbergen: 'Wie wil ontvangen, moet durven vragen...'
Renée Steenbergen, adviseur fondsenwerving en auteur van het boek De Nieuwe Mecenas, schrijft in de NRC een interessante opiniestuk hoe het nu alom geroemde Rijksmuseum de kleinere particuliere gevers lijkt te negeren. Terwijl het bij uitstek een museum 'van de burgers' is. De basis van de collectie is in de 19de eeuw gelegd door diezelfde burgers. Bijvoorbeeld in tegenstelling tot het Louvre waar een koninklijke collectie de grondslag vormt. 'Wie wil ontvangen, moet durven vragen. Juist ons nationale museum mag de kleinere giften niet minachten...' Lees hele artikel ››
Renée Steenbergen in de NRC, april 2013.
 
Pia de Jong in de NRC over 'Oud geld' (in de US)...
'...Ik ben in het Museum of Modern Art voor de David Rockefeller Award, ingesteld om een succesvolle filantroop in het zonnetje te zetten. Filantropie op dit niveau is een wereld op zich. Honderd van de allerrijksten hebben met elkaar afgesproken om de helft van hun vermogen weg te geven. Deze Giving Pledge is ook door David Rubenstein, de winnaar van vandaag ondertekend. Rubenstein, die zijn vermogen verdiende met het opkopen en winstgevend maken van bedrijven, heeft al honderden miljoenen weggegeven. En dat is pas het begin...' Lees hele artikel ››
Pia de Jong op de Achterpagina van de NRC, maart 2013.
Marc Chavannes in de NRC over steun door particulieren en bedrijven...
In een kritisch artikel over de recente adviezen van de Raad voor Cultuur schreef Marc Chavannes dat in de Angelsaksische landen particulieren een belangrijke rol spelen in de financiering van musea. In Nederland kan Find your Funding dit helpen bevorderen door snelle en rechtstreekse contacten te bewerkstelligen tussen particulieren en bedrijven enerzijds en musea anderzijds.
Marc Chavannes: '...Een van de weinige voordelen van de extreem ongelijke inkomensverhoudingen in de Angelsaksische wereld is dat serieuze rijken deskundige museumcuratoren kansen geven. Zie het Museum of Modern Art in New Hork. De gevorderde rijken in dit land beginnen hun taak voor de kunsten ook steeds meer te zien...' Lees hele artikel ››
Marc Chavannes in zijn column, NRC, maart 2013.
Robbert Dijkgraaf schreef in de NRC over hetzelfde onderwerp...
'...De wereld van de filantropie is in beweging. Zo was ik onlangs op een congres waar een zeer gulle gever een voordracht gaf over 'nieuwsgierigheidsgedreven filantropie'. Geweldig, dachten alle wetenschappers in de zaal. Maar, pas op. Als een filantroop zich door de eigen nieuwsgierigheid laat leiden - bijvoorbeeld antieke Griekse vazen of autisme - dan is dat goed nieuws voor archeologen en neurologen, maar slecht nieuws voor de rest. Steeds meer weldoeners volgen hun eigen neus in de keuze van hun onderwerp en benadering. Dit is zeker het geval voor de nieuwe generatie filantropen die hun vermogens hebben verdiend in de wereld van high tech of high finance. Om in deze sectoren succesvol te zijn, vraagt naast ruwe energie ook een bijzonder analytisch vermogen. Het is ondenkbaar dat zo iemand alleen de harde cash en niet de bijkomende kennis wil delen...' Lees hele artikel ››
Robbert Dijkgraaf in zijn column, NRC, december 2012.
Gedragseffecten van de Geefwet
...Van particulieren kunnen hogere giften verwacht worden door degenen die al gebruik maken van de giftenaftrek en giften aan culturele instellingen overwegen. ...Van bedrijven kunnen zowel meer als hogere culturele giften verwacht worden omdat de drempel wordt weggenomen en de verhoogde aftrekbaarheid groter is... Lees hele artikel ››
Dr. R. Bekkers en mr. E.E. Mariani (VU) in WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2012
  Tweets van FyF...  
   
  Als onze tweets hier niet verschijnen kunt U ze lezen op findyourfunding